úvodná stránka

vyhľadaj

dnes je

Štvrtok 21 Spetember 2017

prihlásenie užívateľaenergoland_mochovce_300x300.jpg

online návštevy

Máme  hostí: 8  pripojení

Designed by:
VizioPlus,s.r.o. viziopl.us
Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre, created by VizioPlus,s.r.o.viziopl.us
Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre
Posun výsledkovej čiary a zápis ďalších uchádzačov o štúdium  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Pondelok, 22 Máj 2017 14:08

Vzhľadom na to, že nie všetci prijatí žiaci sa zápisu do prvého ročníka zúčastnili, uvoľnili sa miesta pre prijatie ďalších uchádzačov v poradí.

Na základe uvedeného budú v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo takto prijímaní uchádzači, ktorí sa umiestnili na 125. až 166. mieste (vrátane) výsledkovej listiny.

V študijnom odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster sa posun čiary týka uchádzačov, ktorí sa umiestnili na 32. až 44. mieste (vrátane) predmetnej výsledkovej listiny.

Zápis takto prijatých žiakov sa bude vykonávať priebežne v dňoch od 23. mája do 26. mája 2017, a to v čase od 9:00 do 14:00 hod, s výnimkou piatka 26.mája 2017, kedy bude zápis ukončený už o 12:00 hod.

Posledná úprava Pondelok, 22 Máj 2017 14:10
 
Výsledkové listiny prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Piatok, 12 Máj 2017 07:29

študijný odbor 3650 M staviteľstvo

študijný odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster

Kódy rozhodnutí (vysvetlivky):

P1 – prijatí žiaci bez prijímacích skúšok

PP – prijatí žiaci po prijímacích skúškach

NM – neprijatí žiaci pre nedostatok miesta

N1 – neprítomní

Zápisy prijatých žiakov sa budú konať v dňoch 19. a 22. mája 2017 od 9.00 h – do 14.00 h a žiaci, ktorí boli prijatí bez prijímacích pohovorov aj 23. mája 2017 v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Súčasný model prijímacieho konania ponúka možnosť prijať na štúdium neprijatého uchádzača/čku po vykonaní prvých zápisov tým, že sa uvoľnia miesta nezapísaných uchádzačov.

Posledná úprava Piatok, 12 Máj 2017 09:20
 
Prijímacie skúšky  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Štvrtok, 04 Máj 2017 15:36

Vzhľadom na to, že pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať dňa 9. a 11. mája 2017 neboli niektorým prihláseným žiakom dodnes prostredníctvom Slovenskej pošty doručené, chceme zákonným zástupcom žiakov touto cestou oznámiť, že každému žiakovi, ktorý poslal prihlášku na našu školu, bola už 28. apríla 2017 dokázateľným spôsobom odoslaná pozvánka na prijímacie skúšky.

Aby sme predišli komplikáciám, ktoré by mohla spôsobiť neinformovanosť záujemcov a ich zákonných zástupcov, rodičom a aj žiakom deviateho ročníka oznamujeme, že žiak sa na prijímacie skúšky dostaví v prílsušný deň o (9. mája alebo 11. mája) 7:45hod.

Každému žiakovi bol pridelený trojmiestny kód pre prijímacie skúšky. Pod týmto kódom bude aj uvedený vo výsledkovej listine prijímacích skúšok a to v súlade so zákonom o osobných údajoch.

Prijímacie skúšky sa budú konať písomnou formou z overenia vedomostí z profilových predmetov zo základného učiva ZŠ.

Žiakom sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo) a kalkulátory.

Rozdelenie žiakov do jednotlivých tried, v ktorých sa budú prijímacie skúšky konať, bude zverejnené pri vstupe do budovy školy v deň konania skúšok o 7.00 hod.

V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne doloženú potvrdením (lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni). Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hodiny.

Posledná úprava Štvrtok, 04 Máj 2017 14:37
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 30

LeEuroClin.com Pharmacie en France

Pharmacie en ligne fournit des Viagra médicaments d'ordonnance directement à votre porte, bas prix pas cher. View youtube video review NorthWestPharmacy.com. Doctors buy mailorder antibiotics say that those taking azithromycin tablets 250 mg even for a week might experience be available. Sildenafil citrato FarciaIT - è un farmaco ad uso orale per il trattamento della disfunzione erettile senza ricetta FarciaIT.com.