úvodná stránka štúdium
základné údaje o škole  PDF  Tlač  Email
Sobota, 18 Október 2008 14:48

Stredná priemyselná škola stavebná sa nachádza v mestskej časti Nitra - Čermáň asi 1 km od centra mesta. Je dostupná mestskou hromadnou dopravou a je vzdialená od autobusovej a železničnej stanice asi 500 m. Škola je komplexné výchovno-vzdelávacie zariadenie s poskytovaním aj stravovacích služieb.Na škole v súčasnosti študuje 488 žiakov v 2 študijných odboroch v 19 triedach. Škola v súčasnosti poskytuje tieto študijné odbory:

 3650 M staviteľstvo

 3692 M geodézia, kartografia a kataster

 

 

Pre jednotlivé predmety sú vybudované špecializované učebne a to:

 

rysovne, integrované učebne na projektovanie v grafických systémoch, učebne špecializované na výučbu odborných predmetov s podporou počítačovej techniky, odborné učebne na výučbu ekonomicky a staticky zameraných predmetov, jazykové učebne, učebňa strojopisu. Technika v odborných učebniach sa postupne podľa možností a požiadaviek vymieňa a dopĺňa, tak aby spĺňala náročne požiadavky vyučovacieho procesu.

 

Pre pohybové aktivity sa využíva telocvičňa, posilňovňa a vonkajší športový viacúčelový areál.

Súčasťou komplexu budov školy sú samostatné šatne pre 16 tried. Na škole je bufet s poskytovaním desiatového občerstvenia.

V školskej jedálni pri ZŠ  Nitra časť Čermáň sa pripravuje strava pre stravujúcich sa žiakov a zamestnancov školy.Na škole pôsobia samosprávne orgány, a to študentská rada, školská rada a Združenie rodičov ako samostatné občianske združenie.